หุ้นไทยวันนี้ 3 ต.ค. 65 ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับลด 20.36 ดัชนีอยู่ที่ 1,569 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 3 ต.ค. 65 ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับลด 20.36 ดัชนีอยู่ที่ 1,569 จุด

หุ้นไทยวันนี้ 3 ต.ค. 65 ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับลด 20.36 ดัชนีอยู่ที่ 1,569 จุด

หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับลด 20.36 ดัชนีอยู่ที่ 1,569.15 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,038.93 ล้านบาท

หุ้นไทยวันนี้ 3 ต.ค. 65 ปิดตลาดหุ้นเช้า ปรับลด 20.36 ดัชนีอยู่ที่ 1,569 จุด

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหุ้นไทยวันนี้ ประจำวันที่ 3 ต.ค. 65 ครึ่งวันเช้า พบว่า ดัชนีปรับลด 20.36 จุด เปลี่ยนแปลง 1.28% ดัชนีอยู่ที่ 1,569.15 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,038.93 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).