#Dek66 เตรียมตัว 1 พ.ย.ลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

Dek66 เตรียมตัว 1 พฤศจิกายน 65 ทปอ.จะเปิดระบบให้ลงทะเบียน TCAS สมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level เพื่อใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS66 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อสมัครสอบ TGAT/TPATสำหรับใช้เลือกสาขาวิชา คณะที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านทาง https://student.mytcas.com/ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS ให้เรียบร้อย เพื่อดำเนินการสมัครสอบ
(ลงทะเบียน และสมัครสอบ 1-10 พ.ย. 65) ดังนี้

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น หรือ
 • สอบ GED ผ่านแล้ว / เรียนจบจากต่างประเทศ ให้ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา
  (Equivalence Certificate) หรือใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate) หรือ GED สอบผ่านแล้วอย่างน้อย 2 วิชา / กำลังศึกษา Grade 12 ในต่างประเทศ ให้ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา โดยสามารถขอได้ไที่ https://hsces.atc.chula.ac.th

สำหรับผู้ที่เคยสอบ GAT/PAT ในปี 2565 แต่ไม่ปรากฏการนำผลคะแนนไปสมัครคัดเลือก ในระบบ TCAS65 ให้เตรียมหนังสืออธิบายสาเหตุ และแนบหลักฐานการสมัครที่สถาบันอื่น ๆ ประกอบเพื่ออนุมัติการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ในปี 2566

การเตรียมความพร้อม

เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT

1.ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.
ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น

2.ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพ
ด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้

3.กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ
ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน

4.การชำระเงินค่าสมัครสอบ

 • ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ไม่มีค่าบริการ)
 • หรือชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. หรือตามเวลาเปิดให้บริการของร้านในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าบริการ 10 บาท)

อัพเดตตารางสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT  ปีการศึกษา 2566 โดยเลือกสอบได้ 2 ช่องทาง คือแบบกระดาษและเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอบพร้อมกัน วันเวลาเดียวกัน ซึ่งต้องเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

ปฏิทิน สอบ TGAT/TPAT 2566

 • วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 : รับสมัครสอบ (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565 : รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2565 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • วันที่ 10-12, 17 ธันวาคม 2565 : สอบ TGAT/TPAT (สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2565 : ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 16-23 ธันวาคม 2565 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)
 • วันที่ 7 มกราคม 2566 : ประกาศผลสอบ (สอบด้วยกระดาษ)
 • วันที่ 8-15 มกราคม 2566 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

ปฏิทินสอบ A-Level

สำหรับปฏิทินการสอบ A-Level ซึ่งเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ ส่วนไทม์ไลน์ ปฏิทิน สอบ A-Level 2566

 • วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 : รับสมัครสอบ
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ
 • วันที่ 18-20 มีนาคม 2566 : สอบ A-Level
 • วันที่ 17 เมษายน 2566 : ประกาศผลสอบ
 • วันที่ 18-25 เมษายน 2566 : ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์

สำหรับในปีการศึกษา 2566 การสมัคร TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สละสิทธิในระบบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 2 Quota (โควตา)

 • รับสมัครขึ้นกับมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิในระบบวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัครผ่านระบบ mytcas.com วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบรอบที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิในระบบวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 4 Direct Admission

 • รับสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัยวันที่ 28 พฤษภาคม-วันที่ 9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • รอบที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบ รอบที่ 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบ รอบที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม >>> ประกาศผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13